Bài thuốc chữa bệnh

Mua bán sỉ & lẻ bột ngâm chân thuốc bắc giá từ: 25.000đ/1 gói uy tín tại Tp.HCM/Hà Nội? Địa chỉ bán?

goi-bot-ngam-chan-thuoc-bac-congtyduoclieuhonglan

MUA BÁN SỈ & LẺ GÓI BỘT NGÂM CHÂN THUỐC BẮC GIA TRUYỀN Giá bán sỉ Gói bột ngâm chân thuốc bắc: 25.000đ/1 gói Giá bán lẻ Gói bột ngâm chân thuốc bắc: 30.000đ/1 gói Call/zalo: 0936 434 434 – 0848 968 068 Đôi chân là trái tim thứ hai …

Xem thêm »

Đỗ trọng có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

do-trong-co-tac-dung-chua-benh-yeu-sinh-ly-va-liet-duong-ctyduoclieuhonglan

Đỗ trọng có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Đỗ trọng Đỗ trọng là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ yếu là: Đỗ …

Xem thêm »

Thiên niên kiện có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

thien-nien-kien-co-tac-dung-gi-voi-suc-khoe-ctyduoclieuhonglan

Thiên niên kiện có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Thiên niên kiện Cây thiên niên kiện là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng …

Xem thêm »

Câu kỷ tử có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CAU-KY-TU-CO-CONG-DUNG-CHUA-BENH-YEU-SINH-LY-VA-LIET-DUONG-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Câu kỷ tử có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ kỷ tử Câu kỷ tử là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ yếu …

Xem thêm »

Cây cỏ ngọt có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CAY-CO-NGOT-CO-TAC-DUNG-GI-VOI-SUC-KHOE-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây cỏ ngọt có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ cỏ ngọt Cây cỏ ngọt là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ yếu …

Xem thêm »

Cây sả có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

LA-CU-CAY-SA-CO-TAC-DUNG-GI-VOI-SUC-KHOE-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây sả có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ sả Cây sả là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ yếu là: giúp thanh …

Xem thêm »

Cây cỏ mần trầu có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CAY-CO-MAN-TRAU-CHUA-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây cỏ mần trầu có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ cỏ mần trầu Cây cỏ mần trầu là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác …

Xem thêm »

Cây mú từn (cù boong nậu) có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

RUOU-CAY-MU-TUN-DIEU-TRI-BENH-LIET-DUONG-VA-YEU-SINH-LY-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây mú từn (cù boong nậu) có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Cây mú từn Cây mú từn (cù boong nậu) là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân …

Xem thêm »

Cây dừa cạn có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CAY-DUA-CAN-CO-THAT-SU-TOT-CHO-SUC-KHOE-KHONG-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây dừa cạn có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ cây dừa cạn Cây dừa cạn là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ …

Xem thêm »

Cây bán chi liên có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CAY-BAN-CHI-LIEN-CO-CONG-DUNG-DIEU-TRI-BENH-UNG-THU-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây bán chi liên có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ bán chi liên? Cây bán chi liên là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác …

Xem thêm »

Trà hoa cúc có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

TRA-HOA-CUC-CHUA-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Trà hoa cúc có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ hoa cúc Trà hoa cúc là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ yếu …

Xem thêm »

Rễ cây mật nhân có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

RE-CAY-MAT-NHAN-CHUA-BENH-YEU-SINH-LY-NAM-GIOI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Rễ cây mật nhân có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ mật nhân Rễ cây mật nhân là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng …

Xem thêm »

Cây Hương Nhu có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

MOT-SO-BAI-THUOC-CHUA-BENH-TU-CAY-HUONG-NHU-TIA-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây hương nhu tía có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Cây Hương nhu Cây hương nhu tía là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác …

Xem thêm »

Cây bạch hoa xà có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CAY-BACH-HOA-XA-THIET-THAO-CO-TAC-DUNG-GI-VOI-SUC-KHOE-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây bạch hoa xà có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ bạch hoa xà thiệt thảo Cây bạch hoa xà thiệt thảo là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân …

Xem thêm »

Cam thảo bắc có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CAY-CAM-THAO-BAC-CHUA-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cam thảo bắc có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ cây cam thảo bắc Cam thảo bắc là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng …

Xem thêm »

Kim ngân hoa có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CONG-DUNG-CACH-DUNG-LIEU-DUNG-KIM-NGAN-HOA-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Kim ngân hoa có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Kim ngân hoa Kim ngân hoa là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ …

Xem thêm »

Quả táo tàu có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

TAO-TAU-CO-THAT-SU-TOT-CHO-SUC-KHOE-KHONG-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Quả táo tàu có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Quả táo tàu Quả táo tàu là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ …

Xem thêm »

Thục địa có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

THUC-DIA-CO-TAC-DUNG-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Thục địa có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Thục địa Thục địa là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ yếu là: tăng …

Xem thêm »

Nấm linh chi có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

NAM-LINH-CHI-CHUA-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Nấm linh chi có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Nấm linh chi Nấm linh chi là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ …

Xem thêm »

Chè vằng sẻ có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

UONG-TRA-CHE-VANG-CO-TAC-DUNG-GIAM-CAN-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Chè vằng sẻ có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Chè vằng sẻ Chè vằng sẻ là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ …

Xem thêm »

Hoa atiso có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

HOA-ATISO-V-NHUNG-CONG-DUNG-THAN-KY-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Hoa atiso có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Hoa atiso Hoa atiso là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ yếu là: Hoa …

Xem thêm »

Củ hà thủ ô đỏ có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

DIEU-TRI-RUNG-TOC-BANG-HA-THU-O-NHU-THE-NAO-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Củ hà thủ ô đỏ có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Củ hà thủ ô đỏ Củ hà thủ ô đỏ là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân …

Xem thêm »

Chè (trà) dây có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CHE-DAY-CO-TAC-DUNG-CHUA-HP-DA-DAY-VA-VIEM-LOET-DA-DAY-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Chè dây leo có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Chè dây Chè dây là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ yếu là: …

Xem thêm »

Cây cỏ mực (nhọ nồi) có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

BAI-THUOC-CHUA-BENH-TU-CAY-CO-MUC-CO-NHO-NOI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây cỏ mực (nhọ nồi) có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Cây cỏ mực (nhọ nồi) Cây cỏ mực (nhọ nồi) là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân …

Xem thêm »

Cây giảo cổ lam có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CAY-GIAO-CO-LAM-CHUA-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây giảo cổ lam có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Cây giảo cổ lam Cây giảo cổ lam là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có …

Xem thêm »

Cây nhân trần có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

CONG-DUNG-CACH-DUNG-LIEU-DUNG-CAY-NHAN-TRAN-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây nhân trần có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng và bài thuốc trị bệnh từ Cây nhân trần Cây nhân trần là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian, nó có tác dụng chủ …

Xem thêm »

Nụ hoa vối & lá vối có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng, bài thuốc trị bệnh? Hình ảnh? Đặc điểm?

LA-VOI-NU-HOA-VOI-CO-TAC-DUNG-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Nụ hoa vối & lá vối có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng, liều dùng & bài thuốc trị bệnh?, Hình ảnh? Đặc điểm? Nụ vối và lá vối đều là vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong …

Xem thêm »

Cây bìm bịp (xương khỉ) có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng và liều dùng? Cây bìm bịp chữa bệnh ung thư & xương khớp?

CAY-XUONG-KHI-BIM-BIM-MANH-CONG-CO-CONG-DUNG-TRI-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây bìm bịp (xương khỉ) có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng và liều dùng? Cây bìm bịp (xương khỉ) có thật sự chữa bệnh ung thư? Cây bìm bịp (xương khỉ) điều trị những bệnh về xương khớp? Cây bìm bịp (xương khỉ) là …

Xem thêm »

Cây Kim tiền thảo có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng và liều dùng? Kim tiền thảo chữa bệnh về thận hiệu quả

CAY-KIM-TIEN-THAO-CHUA-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây Kim tiền thảo có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng liều dùng & bài thuốc chữa bệnh từ Kim tiền thảo? Cây Kim tiền thảo chữa bệnh về thận hiệu quả?  Cây kim tiền thảo là một vị thuốc nam rất quý, Cây thuốc …

Xem thêm »

Tim sen (liên tâm) có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng và liều dùng? Tâm sen điều trị bệnh mất ngủ hiệu quả?

LIEN-TAM-TIM-SEN-TAM-SEN-CHUA-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Tim sen (liên tâm) có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng và liều dùng? Tâm sen có công dụng điều trị bệnh mất ngủ hiệu quả? Sen là loài hoa rất đẹp, và mang nhiều ý nghĩa và còn là quốc hoa của một số …

Xem thêm »

Nấm ngọc cẩu (tỏa dương) có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng và liều dùng?

NAM-NGOC-CAU-TOA-DUONG-CHUA-BENH-YEU-SINH-LY-VA-LIET-DUONG-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Nấm ngọc cẩu (tỏa dương) có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Nấm ngọc cẩu điều trị bệnh yếu sinh lý và liệt dương không? Uống rượu nấm ngọc cẩu (tỏa dương) có giúp tăng cường sinh lý hay không? Nấm ngọc cẩu (tỏa dương) là một vị …

Xem thêm »

Nhục thung dung có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì?, Cách sử dụng liều dùng & bài thuốc chữa bệnh yếu sinh lý và liệt dương từ nhục thung dung?

RUOU-NHUC-THUNG-DUNG-CHUA-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Nhục thung dung có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Nhục thung dung điều trị bệnh yếu sinh lý và liệt dương hay không? Uống rượu nhục thung dung có giúp tăng cường sinh lý hay không? Nhục thung dung là một vị thuốc rất quý, thảo dược …

Xem thêm »

Lá đu đủ đực có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì?, Cách sử dụng liều dùng & bài thuốc chữa bệnh từ lá cây đu đủ đực?

LA-DU-DU-DU-DUC-CO-TAC-DUNG-CHUA-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Lá đu đủ đực có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì?, Cách sử dụng liều dùng & bài thuốc chữa bệnh từ lá đu đủ đực? Lá đu đủ đực là một vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian: …

Xem thêm »

Hoa đu đủ đực có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì?, Cách sử dụng liều dùng & bài thuốc chữa bệnh từ hoa đu đủ đực?

HOA-DU-DU-DU-DUC-CHUA-BENH-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Hoa đu đủ đực có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì?, Cách sử dụng liều dùng & bài thuốc chữa bệnh từ hoa đu đủ đực? Hoa đu đủ đực là một vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian: …

Xem thêm »

Nụ hoa tam thất có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Công dụng cách dùng liều dùng & bài thuốc chữa bệnh từ nụ hoa tam thất (nụ tam thất bao tử)

CACH-SU-DUNG-NU-HOA-TAM-THAT-DUNG-CACH-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Nụ hoa tam thất có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Công dụng cách dùng liều dùng & bài thuốc chữa bệnh từ nụ hoa tam thất (nụ tam thất bao tử) Nụ hoa tam thất và nụ tam thất bao tử là một vị thuốc nam rất …

Xem thêm »

Củ tam thất bắc có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Công dụng cách dùng liều dùng & bài thuốc chữa bệnh từ củ tam thất bắc

CONG-DUNG-CACH-DUNG-LIEU-DUNG-CU-TAM-THAT-BAC-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Củ tam thất bắc có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Công dụng cách dùng liều dùng & bài thuốc chữa bệnh từ củ tam thất bắc Củ tam thất là một vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử dụng từ lâu trong dân gian: …

Xem thêm »

Củ Ba Kích có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Củ Ba Kích tím rừng chữa bệnh yếu sinh lý và liệt dương? Rượu ba kích giúp tăng cường sinh lý

CU-BA-KICH-TIM-RUNG-LA-GI-HINH-ANH-DAC-DIEM-SONG-O-DAU-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Củ Ba Kích có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì?, Củ Ba Kích tím rừng điều trị bệnh yếu sinh lý và liệt dương?, Uống rượu củ ba kích giúp tăng cường sinh lý? Ba kích là một vị thuốc nam rất quý, thảo dược này được sử …

Xem thêm »

Cây diệp hạ châu (chó đẻ) có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cây diệp hạ châu (chó đẻ) chữa bệnh viêm gan B giúp ổn định chức năng gan & làm mát gan giải độc và hạ men gan

CAY-DIEP-HA-CHAU-CHO-DE-CHUA-CAC-BENH-VE-GAN-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Cây diệp hạ châu (chó đẻ) có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? “Cây diệp hạ châu (chó đẻ) chữa bệnh viêm gan B giúp ổn định chức năng gan & làm mát gan giải độc và hạ men gan hiệu quả“ Cây Diệp hạ châu hay còn …

Xem thêm »

Quả mướp đắng (khổ qua) rừng có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách dùng liều dùng và bài thuốc chữa bệnh?

TRAI-KHO-QUA-QUA-MUOP-DANG-RUNG-CO-TAC-DUNG-GI-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Quả mướp đắng (khổ qua) rừng có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì?, Cách dùng liều dùng?, Tác dụng của quả mướp đắng rừng?, Công dụng của trái khổ qua rừng? Quả mướp đắng (khổ qua) rừng là một loại thảo dược rất quen thuộc với người dân …

Xem thêm »

Quả táo mèo tây bắc có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách dùng liều dùng? Cách ngâm rượu táo mèo? Uống rượu táo mèo có tác dụng gì? 

cach-ngam-ruou-tao-meo-tay-bac

Quả táo mèo tây bắc có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Cách dùng liều dùng? Cách ngâm rượu táo mèo? Uống rượu táo mèo tây bắc có tác dụng gì?  Quả táo mèo tây bắc là một loại thảo dược rất quen thuộc với người dân chúng …

Xem thêm »

Chuối hột rừng có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Chuối hột rừng chữa bệnh sỏi thận và đau nhức xương khớp

CHUOI-HOT-RUNG-TAY-NGUYEN-NGAM-RUOU-MUA-O-DAU-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Chuối hột rừng có tác dụng & công dụng chữa bệnh gì? Chuối hột rừng chữa bệnh sỏi thận và đau nhức xương khớp Có thể rất nhiều người dùng chuối hột rừng ngâm rượu, dùng và uống hàng ngày nhưng không hề biết được những tác dụng và công …

Xem thêm »

Danh mục Đồ Ngâm Rượu Chữa Bệnh Yếu Sinh Lý và liệt dương giúp bổ thận tráng dương Nam Giới???

DO-NGAM-RUOU-CHUA-YEU-SINH-LY-VA-LIET-DUONG-O-NAM-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Danh mục Đồ Ngâm Rượu Chữa Bệnh Yếu Sinh Lý và liệt dương giúp bổ thận tráng dương Nam Giới Bạn đang bị yếu sinh lý? Bạn đang bị liệt dương? Bạn đang xuất tinh sớm? Bạn không muốn quan hệ tình dục? Sức khỏe của bạn đang ngày đi …

Xem thêm »

Danh mục những nhóm cây thuốc chữa các loại bệnh, danh mục những cây thuốc nam chữa bệnh

logo-cong-ty-duoc-lieu-hong-lan

DANH MỤC NHỮNG NHÓM CÂY THUỐC CHỮA CÁC LOẠI BỆNH Cây Thuốc nam theo quan điểm của nhiều người là chỉ những cây trồng hoặc mọc tự nhiên có công dụng và tác dụng chữa và hỗ trợ trị bệnh hiệu quả. Song không phải loại cây nào cũng có …

Xem thêm »

Thang thuốc Tứn Khửn ngâm rượu giá từ 150.000đ/thang 1.5kg, Tứn khửn có công dụng và tác dụng chữa bệnh gì?, Giá bán, Địa chỉ mua bán sỉ & lẻ tại Tp.HCM/Hà Nội?

CACH_NGAM_RUOU_TUN_KHUN_DUOC_LIEU_HONG_LAN

MUA BÁN SỈ VÀ LẺ THANG THUỐC NGÂM RƯỢU TỨN KHỬN GIÁ TỪ 150.000Đ/1 THANG (Rượu Tứn Khửn được biệt danh là “biệt dược phòng the”) Giá bán sỉ thang Tứn khửn ngâm rượu: 250.000đ/1 thang 1.5kg  Giá bán lẻ thang thuốc tứn khửn ngâm rượu: 150.000đ/1 thang 1.5kg  Cây …

Xem thêm »

Thang thuốc Amakông 12 vị ngâm rượu giá từ 150.000đ/kg, Amakong có tác dụng và công dụng chữa bệnh gì? Giá bán, Địa chỉ mua bán sỉ & lẻ Amakong tại Tp.HCM/Hà Nội?

amakong ngam ruou

MUA BÁN THANG THUỐC AMAKÔNG 12 VỊ NGÂM RƯỢU GIÁ TỪ 150.000Đ/1 THANG (Thuốc Amakông có tác dụng giúp bổ thận tráng dương và tăng cường sinh lý cho nam giới) Giá bán Sỉ thang thuốc Amakong 12 vị ngâm rượu: 150.000đ/1 thang Giá bán lẻ thang thuốc Amakong 12 …

Xem thêm »

Cây Hương Nhu Tía Khô giá từ 54.000đ/1kg, Hương Nhu có tác dụng chữa bệnh gì?, giá bán, Địa chỉ mua bán sỉ & lẻ tại Tp.HCM/Hà Nội?

Mua bán Cây Hương Nhu Tía

Giá bán sỉ & lẻ Cây Hương Nhu Tía Khô từ 54.000đ/kg Hiện tại, Dược Liệu Hồng Lan đang: MUA BÁN SỈ VÀ LẺ CÂY HƯƠNG NHU TÍA KHÔ GIÁ TỪ 54.000Đ/KG Giá bán sỉ Cây Hương Nhu Tía khô: 54.000đ/1kg Giá bán lẻ Cây Hương Nhu tía khô: 110.000đ/1kg …

Xem thêm »

Mua bán Nụ Hoa Tam Thất khô giá từ 690.000đ/1kg, Nụ Hoa Tam Thất bao tử có tác dụng gì?, Địa chỉ bán, giá bán?

công dụng và tác dụng của Nụ Hoa Tam Thất

Giá bán Nụ Hoa Tam Thất khô giá từ 690.000đ/kg Hiện tại, Dược Liệu Hồng Lan đang: MUA BÁN SỈ VÀ LẺ NỤ HOA TAM THẤT KHÔ, NỤ HOA TAM THẤT BAO TỬ Nụ hoa tam thất tươi thường có giá bán trên thị trường với giá khoảng 950.000/kg – …

Xem thêm »

Củ Đinh Lăng điêu khắc ngâm rượu 650.000đ/1 bình 7 lít, Rượu Đinh lăng có tác dụng gì?, cách ngâm rượu đinh lăng?

bình đinh lăng điêu khắc loại bình 12,15,19,25 lít

Giá bán Củ Đinh Lăng điêu khắc ngâm rượu Hiện tại, Dược Liệu Hồng Lan đang: BÁN CỦ ĐINH LĂNG ĐIÊU KHẮC NGHỆ THUẬT NGÂM RƯỢU Củ Đinh Lăng điêu khắc là đồ trưng bày trong nhà, dùng biếu, tặng rất ý nghĩa. Ngamruou.com.vn chuyên bán sỉ & lẻ Củ …

Xem thêm »